50ste

Rheden

Een jubileum voor de Avondvierdaagse Rheden. Dit jaar wordt voor de 50ste keer de A4D georganiseerd. Klopt het aantal??? Voor zover mij bekend is, en ik mag al 28 jaar deel uitmaken van de organisatie klopt dit. Zijn er dan geen noemenswaardige oorzaken geweest van het niet door kunnen laten gaan van het wandelevenement? Een korte terugblik. Door uitbraak van mond- en klauwzeer (2001) was de organisatie genoodzaakt de A4D te verplaatsen naar september. Een wolkbreuk zorgde ervoor dat er in 2011 de eerste dag niet gelopen kon worden. Startbureau was door het vele regenwater onbereikbaar. Dit betekende dat er een avond minder gelopen is. En dan covid 19 uitbraak. Twee jaar op rij dat er door de maatregelen niet georganiseerd gewandeld mocht worden. Maar toch hebben we voor een alternatief kunnen zorgen en wel de Home edition.

In 1972 werd de eerste Avondvierdaagse georganiseerd vanuit de Rheder Enk school. 25 jaar hebben zij, ondersteund door vrijwilligers, dit kunnen organiseren. Na dit jubileum stopte de school met deze activiteit en werd het opgepakt door een groep mensen die wederom de steun hadden van vele vrijwilligers. Deze groep zag zich genoodzaakt door veel wet- en regelgeving in 2014 de Stichting Avondvierdaagse Rheden op te richten.

Vijftig jaar Avondvierdaagse Rheden. Daar mogen we trots op zijn. Voor de 50ste keer is er een grote groep vrijwilligers, die gezamenlijk actief bezig zijn, om het wandelevenement tot een succes te maken. Ondanks dat het voor veel verenigingen en stichtingen erg moeizaam is om activiteiten te kunnen blijven organiseren met behulp van vrijwilligers, zijn we trots dat er vele vrijwilligers binnen onze organisatie actief zijn. Natuurlijk blijft er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. We zouden heel graag nog vele A4D willen organiseren. Dat kan alleen met een grote groep mensen die ons willen/kunnen ondersteunen. Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.

Wij wensen alle wandelaars heel veel wandel plezier in ons prachtige natuurgebied.

Namens het bestuur,

Ton de Vries (voorzitter)